Segway/segway_038.JPG

Previous | Home | Next

Our family photo, ten minutes into the tour.